Beheer & Onderhoud

Beheer en Onderhoud

CTMA beperkt zich niet tot het opstellen van adviezen en het maken van ontwerpen. Wij ontfermen ons tevens graag over het beheer en onderhoud van hiervan.

Onderhoud & Beheer

Iedereen die vastgoed en/of installaties in eigendom of beheer heeft wenst dit in een optimale conditie te houden. Het vaststellen van het juiste conditieniveau is echter dikwijls niet eenvoudig. Welke conditie zorgt voor het gewenste (merkbare) resultaat? Het bepalen van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden ten einde het wenselijke conditieniveau te bereiken of te borgen is een volgende hoofdbreker. Welke onderhoudswerkzaamheden zijn er nodig of juist overbodig?

CTMA kan NEN 2767 inspecties en conditiemetingen  verrichten met geaccrediteerde inspecteurs en adviseurs. Naast de inspecties stellen wij ook de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) op. Betrouwbaarheid hiervan is een must alsook een realistische vertaling en advies naar het beschikbaar budget om de gebreken op te lossen. Hiervoor hebben wij de kennis en tools om samen met u de meest verantwoorde keuzes te kunnen adviseren.

 

Voor meer informatie>