Expertises

Projectmanagement

 CACx beperkt zich niet tot het opstellen van adviezen en het maken van ontwerpen. Wij ontfermen ons tevens graag over de realisatie ervan. Conform de projectmanagementmethodiek volgens IPMA faseren wij de vereiste projectvoortgang in overzichtelijke tijdseenheden. Hierbij worden de (technische) werkzaamheden en financiële middelen opgedeeld in logische en meetbare projectfases. Vanzelfsprekend doen wij deze fases met U en de uitvoerende partijen bespreken, meten de voortgang en sturen voortijdig bij daar waar dat nodig is.

Directievoering

CTMA wil u graag optimaal ontzorgen en beperkt zich niet tot uitsluitend techniek. Vaak zijn er velerlei technische disciplines van toepassing en heeft de projectrealisatie een direct effect op meerdere partijen, de stakeholders (eigen medewerkes, gemeentelijke instellingen, omwonendne, enz). Het overzien van de gehelde scope is niet eenvoudig. Tevens (dikwijls) tijdrovend en vormt daarmee vaak een forse aanslag op de beschikbare tijd van de opdrachtgever.

CTMA beschikt over hoog opgeleide mewerkes waarmee we de directievoering van uw project geheel uit uw handen kunnen nemen. Natuurlijk geven wij u continue inzicht in de gehele voortgang van uw project en zorgen voor korte communicatielijnen. Zo blijft u voortdurend op de hoogte maar kunt u zelf blijven doorgaan met uw eigen processen terwijl wij uw belangen maximaal behartigen.

Vraag naar de mogelijkheden.

Projectleiding

CTMA kunt u inhuren voor interim projectleiding elektrotechniek. Door de uitgebreide en brede vak ervaring op zowel kosten, advies, ontwerp, werkvoorbereiding en projectleiding binnen één individu bent u verzekerd van een kundige representatie van uw bedrijf.

Vraag naar de mogelijkheden.

Ontwerp, Engineering & Advies

 CACx beperkt zich niet tot het opstellen van adviezen en het maken van ontwerpen. Wij ontfermen ons tevens graag over de realisatie ervan. Conform de projectmanagementmethodiek volgens IPMA faseren wij de vereiste projectvoortgang in overzichtelijke tijdseenheden. Hierbij worden de (technische) werkzaamheden en financiële middelen opgedeeld in logische en meetbare projectfases. Vanzelfsprekend doen wij deze fases met U en de uitvoerende partijen bespreken, meten de voortgang en sturen voortijdig bij daar waar dat nodig is.   

Haalbaarheidstudie, calculatie en kostprijsberekeningen

Het vooraf bepalen van de reële kosten van een installatieproject kan niet zonder een gedegen haalbaarheidsonderzoek. Daarbij zetten we een aantal installatietechnische alternatieven voor U op een rij zodat U gemakkelijker uw keuze kunt bepalen op basis van kwaliteit en kostprijs. Kostenbeheer is binnen de installatietechniek een vak apart. Fluctuerende marktprijzen, nieuwe bouwtrends en veranderende wetgeving bemoeilijken het inzichtelijk maken van de kosten.

CTMA budgetteert, calculeert, bewaakt en toetst de levensduurkosten voor elke fase van uw object. Van oriëntatie, ontwerp en bouw tot en met exploitatie en renovatie. Kortom gedurende de gehele levensduur van uw vastgoed.

Onze belangrijkste diensten op het gebied van kostenmanagement:

  1. Calculaties
  2. Levensduurkosten

Ontwerpen, engineering en bestekken

CTMA ontwerpt de installaties, werkt deze gedetailleerd uit en zorgt ervoor dat deze accuraat worden omschreven in bestekken en werkomschrijvingen. Wij zijn van mening dat door onze diepgang de risico’s voor zowel opdrachtgever als uitvoerende partijen worden geminimaliseerd. De heldere en complete ontwerpen zullen zich vertalen naar scherpere aanbestedingen met een lager risicobedrag en een soepelere uitvoering.

Advies

Samen met CTMA stelt u een duidelijk kader op van de probleemstelling. Hierin worden alle technische en budgettaire voorwaarden van uw vraag onder de loep genomen., Afhankelijk van het gevraagde advies zullen wij diverse alternatieven aanreiken.

Commissioning, Toezicht & Inspecties​

Voor het onafhankelijk bewaken van kwaliteit en kwantiteit bevelen wij commissioning, toezicht en/of inspectie aan. De slager zijn eigen vlees laten keuren is geen garantie dat u dat krijgt wat u beloofd is. De gestandaardiseerde formulieren van uw toeleveranciers zijn vaak maar al te standaard en niet specifiek genoeg voor uw project. In het land der blinden is eenoog koning geldt ook voor de installatietechniek. Het is vaak zeer technisch, wij zorgen dat u weet wat u krijgt zodat bijgestuurd kan worden waar nodig.

Commissioning​

Commissioning gaat verder dan een opleveringsprotocol. Verificatie vanaf het ontwerp tot achter de komma bij oplevering kunnen veel zorgen voorkomen. Lees verder voor meer informatie over onze aanpak en de grote voordelen die dit voor u kunnen betekenen. Niet alleen comfort maar ook exploitatie.

Vraag naar de mogelijkheden.

Inspecties, conditiemeting & MJOP​

  • Sectie toevoegen
  • Sectie bewerken
  • Sectie verwijderen
  • Bewerken
  • Bewerken

CTMA verzorgt naast NEN 2767 inspecties en conditiemetingen ook montageinspecties en installatietoezicht. Hiervoor hebben wij inspecteurs en adviseurs in dienst met jarenlange ervaring in de vakgebieden bouwkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek.

Naast de inspecties stellen wij ook de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) op. Betrouwbaarheid hiervan is een must alsook een realistische vertaling en advies naar het beschikbaar budget om de gebreken op te lossen. Hiervoor hebben wij de kennis en tools om samen met u de meest verantwoorde keuzes te kunnen adviseren.

Vraag naar de mogelijkheden.