Ontwerp, Engineering & Advies

      

Ontwerp, Engineering & Advies

CTMA ontwerpt de installaties, werkt deze gedetailleerd uit en zorgt ervoor dat deze accuraat worden omschreven in bestekken en werkomschrijvingen. Wij zijn van mening dat door onze diepgang de risico’s voor zowel opdrachtgever als uitvoerende partijen worden geminimaliseerd. De heldere en complete ontwerpen zullen zich vertalen naar scherpere aanbestedingen met een lager risicobedrag en een soepelere uitvoering.

   

Haalbaarheidstudie, calculatie en kostprijsberekeningen

Het vooraf bepalen van de reële kosten van een installatieproject kan niet zonder een gedegen haalbaarheidsonderzoek. Daarbij zetten we een aantal installatietechnische alternatieven voor U op een rij zodat U gemakkelijker uw keuze kunt bepalen op basis van kwaliteit en kostprijs. Kostenbeheer is binnen de installatietechniek een vak apart. Fluctuerende marktprijzen, nieuwe bouwtrends en veranderende wetgeving bemoeilijken het inzichtelijk maken van de kosten.

CTMA budgetteert, calculeert, bewaakt en toetst de levensduurkosten voor elke fase van uw object. Van oriëntatie, ontwerp en bouw tot en met exploitatie en renovatie. Kortom gedurende de gehele levensduur van uw vastgoed.

Onze belangrijkste diensten op het gebied van kostenmanagement:
– Calculaties
– Levensduurkosten

Ontwerpen, engineering en bestekken

CTMA ontwerpt de installaties, werkt deze gedetailleerd uit en zorgt ervoor dat deze accuraat worden omschreven in bestekken en werkomschrijvingen. Wij zijn van mening dat door onze diepgang de risico’s voor zowel opdrachtgever als uitvoerende partijen worden geminimaliseerd. De heldere en complete ontwerpen zullen zich vertalen naar scherpere aanbestedingen met een lager risicobedrag en een soepelere uitvoering.

 

Advies

Samen met CTMA stelt u een duidelijk kader op van de probleemstelling. Hierin worden alle technische en budgettaire voorwaarden van uw vraag onder de loep genomen. Afhankelijk van het gevraagde advies zullen wij diverse alternatieven aanreiken.