Projectmanagement

Projectmanagement

Onze diensten beperken zich niet tot het opstellen van adviezen en het maken van ontwerpen. Wij ontfermen ons tevens graag over de realisatie ervan. Conform de projectmanagement methodiek IPMA faseren wij en sturen de projecten waar nodig bij. Hierbij worden de (technische) werkzaamheden en financiële middelen opgedeeld in logische en meetbare projectfases en vastgelegd in projectmanagementrapportages. Vanzelfsprekend doen wij deze fases met U en de uitvoerende partijen bespreken.

Directievoering

CTMA wil u graag optimaal ontzorgen en beperkt zich niet tot uitsluitend tot technisch advies. Vaak zijn er velerlei technische disciplines van toepassing en heeft de projectrealisatie een direct effect op meerdere partijen, de stakeholders (eigen medewerkers, gemeentelijke instellingen, omwonenden, enz). Het overzien van de gehele scope is niet eenvoudig. Tevens (dikwijls) tijdrovend en vormt daarmee vaak een forse aanslag op de beschikbare tijd van de opdrachtgever.

Onze hoog opgeleide medewerkers kunnen de directievoering van uw project geheel uit uw handen nemen. Natuurlijk geven wij u continue inzicht in de gehele voortgang van uw project en zorgen voor korte communicatielijnen. Zo blijft u voortdurend op de hoogte maar kunt u zelf blijven doorgaan met uw eigen processen terwijl wij uw belangen maximaal behartigen.

Vraag naar de mogelijkheden.

Projectleiding

CTMA kunt u inhuren voor interim projectleiding elektrotechniek. Door de uitgebreide en brede vak ervaring op zowel kosten, advies, ontwerp, werkvoorbereiding en projectleiding binnen één individu bent u verzekerd van een kundige representatie van uw bedrijf.

Vraag naar de mogelijkheden.