Polikliniek Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

Posted by Posted by 0 comments

Project details

  • Oppervlakte m2: 5500
  • Architect: Wiegerinck architectuur Stedenbouw
  • Aannemer: Bam Utiliteitsbouw
  • Adviseur installaties: Bam Techniek

Het polikliniekgebouw van het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg is uitgebreid met een moderne en flexibele polikliniek. Het nieuwe polikliniekgebouw omvat drie verdiepingen en is gesitueerd op een prominente plek naast de hoofdingang van het ziekenhuis. Dit project is in korte termijn binnen een Design&Build-contract ontworpen en gerealiseerd. Vroegtijdige betrokkenheid van alle partijen heeft ertoe geleid dat beslissingen genomen zijn in het kader van de lifecycle gedachte.  Kenmerkend voor het project is daarnaast de relatief kleine bouwplaats naast een doorfunctionerend ziekenhuis en de behaalde tijdswinst door LEANplanning.

Ten behoeve van de kwaliteitborging zijn de montage en kwaliteitinspecties door ons bureau gedaan op de werktuigkundige en elektrotechnische installaties met rapportage naar het ziekenhuis.

 

 

 

  • Montage toezicht
    100%